ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Ερευνούμε, εκτιμούμε και σας προτείνουμε λύσεις, ριζικές αλλαγές ή μικρές μετατοπίσεις, έτσι ώστε η επιχείρησή σας εφόσον κινδυνεύει, να καταφέρει να ανακάμψει, να ξεπεράσει τις οικονομικές ή διοικητικές της δυσκολίες και να καταστεί ξανά υγιής.»

• Αναδιάρθρωση επιχείρησης

• Προετοιμασία, επιμέλεια και έλεγχος τήρησης της Μελέτης Βιωσιμότητας

• Προετοιμασία, επιμέλεια και έλεγχος τήρησης των Επιχειρηματικών Σχεδίων

• Εταιρική Παρουσίαση σε επενδυτές, οργανισμούς χρηματοδότησης και στρατηγικούς συνεργάτες

• Συμμετοχή σε Διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη Στρατηγικών Συμμαχιών