ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

«Αξιολογούμε, βελτιώνουμε και σας συστήνουμε εκείνες τις απαραίτητες αλλαγές στη δομή και σύσταση της εταιρείας σας, ώστε να έχετε τη μέγιστη απόδοση σε όλα τα τμήματα.»

• Αξιολόγηση του υφιστάμενου Ανθρώπινου Δυναμικού

• Αναδιοργάνωση του Ανθρώπινου Δυναμικού

• Εκπαίδευση του Προσωπικού

• Ρύθμιση των Ταμείων Πρόνοιας

• Εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

staff4