ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Γνωρίζοντας απόλυτα την Κύπρο και το φορολογικό της σύστημα, τις ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο νησί και να δημιουργήσουν διεθνείς εταιρείες, γινόμαστε ο τοπικός και διεθνής σας συνεργάτης, για τις φορολογικές και εταιρικές σας ανάγκες, εδώ αλλά και στο εξωτερικό. »

• Τμήμα Διεθνών Συναλλαγών και Επενδυτών

• Σύσταση, λειτουργία και διαχείριση Επαγγελματικού Ταμείου Επενδυτών

• Εγγραφή στο Νηολόγιο της Κύπρου ή άλλης χώρας

• Σύσταση και διαχείριση Διεθνούς (υπεράκτιας) Εταιρείας

• Παροχή Ασφαλούς και Εξοπλισμένου επαγγελματικού χώρου

• Παροχή Ασφαλούς Εικονικού επαγγελματικού χώρου

• Γραμματειακή Υποστήριξη

• Παροχή Εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•Πρακτική στήριξη και υποστήριξη στις διεθνείς σας τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορές

•Πρακτική βοήθεια στο άνοιγμα και στη λειτουργία των τραπεζικών σας λογαριασμών
σε εξήντα (60) διεθνείς προορισμούς.