ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Αρχειοθέτηση, προετοιμασία, εγγραφή, πληρωμές φόρων, υπηρεσίες προς τους εμπιστευματοδόχους (trustee), πιστοποιητικά και ό,τι άλλο χρειαστείτε που αφορά σε διοικητικές ή γραμματειακές υπηρεσίες, σας δίνουμε πρακτικές, άμεσες, πραγματιστικές λύσεις.»

• Εγγραφή και Καταχώριση της Εμπορικής Ονομασίας και του Εταιρικού Λογότυπου

• Προετοιμασία Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων

• Παροχή υπηρεσιών σχετικές με τον Έφορο Εταιρειών και παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών

• Προετοιμασία και συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων

• Διατήρηση Μητρώου Μετόχων

• Εμπιστευματοδοχικές Υπηρεσίες

• Πληρωμή φόρων και Έκδοση απαραίτητων Πιστοποιητικών

• Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς