ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Ελέγχουμε και αξιολογούμε την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σας, προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις και φροντίζουμε ώστε η επιχείρησή σας να είναι πάντοτε οργανωμένη στην εντέλεια.»

• Επαγγελματικές και ποιοτικές Υπηρεσίες Ελέγχου

• Υπολογισμός Εταιρικού Φόρου

• Προετοιμασία και υποβολή Προσωπικής Φορολογικής Δήλωσης
(ισχύει για τα διευθυντικά στελέχη)

• Προετοιμασία των Πιστοποιητικών Αποδοχών των εργαζομένων

• Προετοιμασία των Φορολογικών Δηλώσεων των εργαζομένων