ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

«Εχέμυθα, γρήγορα και προσεκτικά σας βοηθάμε με προετοιμασίες και υποβολές, με τον φορολογικό σας σχεδιασμό και τις απαραίτητες εγγραφές.»

• Δημιουργία εταιρείας Διαχείρισης Πλοίων

• Εγγραφή στο Νηολόγιο της Κύπρου ή άλλης χώρας (μόνιμη, προσωρινή ή παράλληλη)

• Προετοιμασία και υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων Χωρητικότητας του σκάφους

• Μελέτη για τη Χρηματοδότηση Πλοίων

• Φορολογικός Σχεδιασμός