ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«Οργανωμένα και με εξελιγμένο μηχανογραφικό σύστημα, διεκπεραιώνουμε για λογαριασμό σας ανάγκες μισθοδοσίας, εκπαίδευσης προσωπικού, εκτύπωσης τιμολογίων κλπ., με παροχή αξιόπιστων διαδικτυακών λύσεων και εν γένει έξυπνη χρήση των Συστημάτων Πληροφορικής. »

• Υπηρεσίες Πληροφορικής

• Εκπαίδευση Προσωπικού

• Λύσεις Μηχανογράφησης και Μηχανοργάνωσης

• Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

• Δημιουργία Λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail)

• Σχεδιασμός και υλοποίηση Τοπικού Δικτύου

• Ρύθμιση και εγκατάσταση Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης

Π26-MEDIA_DESIGN--800x564