IBC ΜΕ ΕΜΑΣ

IBC: Επιλέγοντας την Κύπρο και την Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ

IMG_4777

Εκτός από το ελκυστικό, εταιρικό φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς, η Κύπρος προσφέρει γενναιόδωρα πακέταφορολογικών κινήτρωναλλά και συμβάσεις για την απαλλαγή διπλής φορολογίας, με ιδιαίτερη μνεία στις εμπορικές της σχέσεις και συναλλαγές με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εάν αναλογιστεί κανείς το υψηλό βιοτικό επίπεδο, την ασφαλή διαβίωση και το μεσογειακό της κλίμα, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί το λόγο που η Κύπρος καθίσταται ως ένα ολοένα αυξανόμενο ελκυστικό διεθνή χρηματοοικονομικό κέντρο για τις ήδη υπάρχουσες όπως και για τη δημιουργία νέων Διεθνών (υπεράκτιων) Εταιρειών.

Στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ έχουμε μακρά ιστορία, εμπειρία κι επιτυχία στην παροχή συμβουλών και εξεύρεσης λύσεων για τους πελάτες μας που επιθυμούν τη δημιουργία σωστών και εύρυθμων διεθνών υπεράκτιων επιχειρήσεων. Μέσω του εξειδικευμένου μας τμήματος για τις διεθνείς υπεράκτιες εταιρείες, παρέχουμε ευέλικτες οικονομικής και επιχειρηματικής φύσεως συμβουλές, οι οποίες επιτρέπουν στους διεθνείς πελάτες μας να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, από τη φάση του ορθού στησίματος μέχρι την αποδοτική λειτουργία. Καλύπτουμε και τις πιο απαιτητικές τους ανάγκες, συνδυάζοντας τεχνοκρατικές λύσεις, εμπειρία και γνώση της τοπικής αγοράς με μια ευρείας κλίμακας ειδίκευση στο αντικείμενο των διεθνών εταιρειών (International Business Companies).

Συνοπτικά

 

Η εταιρεία Ορκωτών Λογιστών, Φορολογικών Συμβούλων και Σύμβουλων Επιχειρήσεων «Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ», είναι σε θέση και παρέχει υψηλού επιπέδου, ακρίβειας και απόδοσης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διεθνών χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιώντας στο μέγιστο τη μακρά μας εμπειρία, όπως και τη συνεργασία μας με καταξιωμένα τοπικά και ξένα νομικά και λογιστικά γραφεία, μπορούμε να προσφέρουμε και σε εσάς τις εξής εξειδικευμένες υπηρεσίες:

• Διεθνή Φορολογικό Σχεδιασμό

• Εταιρικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

• Εταιρικές Υπηρεσίες σε άλλες περιοχές

• Διεθνές Καταπίστευμα

• Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διαχείριση

• Αποστολή & Διαχείριση θεμάτων Logistics

1a

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός:

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και συνεισφέρουμε αποτελεσματικές, φοροτεχνικά, λύσεις, χρησιμοποιώντας συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και άλλους σχετικούς φορολογικούς κανονισμούς προς όφελος της επιχείρησής σας.

Εταιρικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

Μέσα από το άρτια εκπαιδευμένο, ικανότατο προσωπικό, η Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ δίνει συμβουλές πάνω σε όλα εκείνα τα εταιρικά θέματα που αφορούν την εγγραφή μιας εταιρείας, υποκαταστήματος ή συνεταιρισμού. Ανεξάντλητη πηγή είναι η πείρα μας στον τομέα των υπηρεσιών αλλά και οι άρρηκτοι δεσμοί με μακροχρόνιους επαγγελματικούς συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Βασικές Υπηρεσίες:

• Εταιρικές υπηρεσίες στην Κύπρο και σε πλείστους άλλους διεθνής προορισμούς
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών Διοίκησης και Εμπιστεύματος
• Συμβουλές προς τη Διοίκηση (Directorships)
• Συμβουλευτική υποστήριξη Μετόχων
• Γραμματέας Επιχείρησης
• Εγγεγραμμένη Έδρα
• Υποστήριξη καθηκόντων διαχειριστή

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:

• Τακτικά βιβλία και αρχεία
• Οργάνωση ετήσιων γενικών συνελεύσεων
• Πρακτικά συνέλευσης διοικητικού συμβουλίου
• Μεταφράσεις, πιστοποιήσεις και συμπλήρωση εγγράφων
• Άλλα γραμματειακά καθήκοντα

Εταιρικές Υπηρεσίες σε άλλες περιοχές

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε όλα εκείνα τα εταιρικά θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή μιας εταιρείας, υποκαταστήματος ή συνεταιρισμού. Χρησιμοποιώντας προς όφελος των πελατών μας την πολυετή πείρα μας όπως και τους μακροχρόνιους επαγγελματικούς μας συνεργάτες σε όλο τον κόσμο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες παγκοσμίως:

Βασικές Υπηρεσίες:
• Εγγραφή εταιρείας διεθνώς: Η εταιρεία μας καλύπτει υπηρεσίες εγγραφής εταιρειών σε περισσότερες από 60 περιοχές σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα γεωγραφική μήκη και πλάτη, συμπεριλαμβανομένων της Αμερικής, Ευρώπης και Άπω Ανατολής.
• Εταιρείες παροχής Διευθυντικών Υπηρεσιών
• Συμβουλές προς τη Διοίκηση (Directorships)
• Συμβουλευτική υποστήριξη Μετόχων
• Γραμματέας Επιχείρησης
• Εγγεγραμμένη Έδρα
• Υποστήριξη καθηκόντων διαχειριστή

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες:

• Τήρηση προβλεπόμενων βιβλίων και αρχείων
• Οργάνωση ετήσιων γενικών συνελεύσεων
• Πρακτικά συνέλευσης διοικητικού συμβουλίου
• Μεταφράσεις, πιστοποιήσεις και συμπλήρωση εγγράφων
• Άλλα γραμματειακά καθήκοντα

Διεθνές Καταπίστευμα

Η Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ ειδικεύεται στη δημιουργία και διαχείριση καταπιστευμάτων τόσο στην Κύπρο, υπό το “Διεθνές Δίκαιο Καταπιστευμάτων του ’92», όσο και σε άλλες χώρες (για παράδειγμα VISTA TRUST στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους). Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης του καταπιστεύματος προς μεγάλες, πολυεθνικές εταιρικές οντότητες που αναφέρονται σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια και προς ιδιώτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας.

Τα καταπιστεύματα περιουσιακών στοιχείων αποτελούνται από: μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές, κοσμήματα, ακίνητη περιουσία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Τα πολλαπλά οφέλη που απορρέουν από τα καταπιστεύματα, είναι η προστασία των περιουσιακών στοιχείων και η πρόσβαση σε συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, σε συνδυασμό με τη μηδενική φορολόγηση επί του εισοδήματος ή του κεφαλαίου.

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Διαχείριση

Η εταιρεία μας τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και προσωπικού, είναι ιδιαίτερα περήφανη για την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση υπηρεσιών, εκπαίδευση και εμπειρία της. Ως εκ τούτου είμαστε βέβαιοι πως μπορούμε να παρέχουμε και σε εσάς άρτιες υπηρεσίες διαχείρισης, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις σας.

Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης οι οποίες παρέχονται σε ημερήσια βάση, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

• Τιμολόγηση
• Τοποθέτηση/Λήψη παραγγελιών
• Άνοιγμα, τροποποίηση και μεταφορά τραπεζικής πίστωσης
• Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών
• Ανάληψη διακίνησης αγαθών
z8 Μισθοδοσία

Αποστολή & Διαχείριση θεμάτων Logistics

Ποιες χώρες εξυπηρετούμε

Η διεθνής, χρηματοοικονομική πολυετή εμπειρία της Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ μας επιτρέπει να παρέχουμε αποδοτικές, φερέγγυες, ευέλικτες, αποτελεσματικές, συμφέρουσες υπηρεσίες στους πελάτες μας, που αναπτύσσουν επιχειρήσεις διεθνών (offshore) δραστηριοτήτων. Οι περιοχές που εξυπηρετούμε εκτός από την Κύπρο είναι οι κάτωθι:

> ALDERNEY, ISLE OF MAN, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΝΔΟΡΑ, ΙΝΔΙΑ, ΡΩΣΙΑ , ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ, ΑΡΟΥΜΠΑ, ST.KITTS, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΤΖΕΡΣΕΫ, ST.VINCENT & ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΑΥΣΤΡΙΑ, JEBEL ALI, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΜΠΑΧΑΜΕΣ, ΚΟΡΕΑ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΜΠΕΛΙΖ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΪΝΤΟΣ, ΛΙΒΕΡΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΒΕΛΓΙΟ, LABUAN, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ, ΤΑΪΛΑΝΔΗ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ & ΤΟΜΠΑΓΚΟ, TURKS & CAIOS, ΚΑΝΑΔΑΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ, ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ, ΜΑΔΕΡΑ, U.Α.Ε., ΚΙΝΑ, ΜΑΛΑΙΣΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, COOK ISLANDS, ΜΑΛΤΑ, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ, ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, MARSHALL ISLANDS, ΗΠΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΜΟΝΑΚΟ, ΝΗΣΙΑ ΚΕΪΜΑΝ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, MONSERRAT, ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ, ΔΑΝΙΑ, ΝΤΟΜΙΝΙΚΑ, NIVE, ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ, ΝΑΟΥΡΟΥ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ, ΓΑΛΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ, ΝΕΒΙΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΓΡΕΝΑΔΑ, ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ, ΟΜΑΝ, GUERNSEY, ΠΑΝΑΜΑΣ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ,ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Εφόσον επιλέξετε να συνεργαστείτε με το γραφείο μας στο στήσιμο μιας Διεθνούς υπεράκτιας Εταιρείας (IBC), είστε απολύτως σίγουροι για τα ακόλουθα, μείζονος σημασίας, θέματα, τα οποία κι αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας:

 

• Επιλέγετε την καλύτερη δυνατή νομική δομή

• Εξασφαλίζετε τις αναγκαίες άδειες

• Διεκπεραιώνουμε για εσάς τις απαραίτητες, γραφειοκρατικές διατυπώσεις εγγραφής

• Αναλαμβάνουμε την εύρεση ιδιωτικής και επαγγελματικής στέγης σας

• Στελεχώνουμε την επιχείρησή σας με προσωπικό από την τοπική αγορά

• Καθιερώνουμε το κατάλληλο λογιστικό σύστημα

• Παρέχουμε λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη

• Αναλαμβάνουμε τόσο τον προσωπικό όσο και τον εταιρικό φορολογικό σχεδιασμό και τη φορολογική σας συμμόρφωση

• Παρέχουμε πληροφορίες για το κεφάλαιο

• Επιτυγχάνουμε τη συμμόρφωση με τον υποχρεωτικό έλεγχο και τις προβλεπόμενες αρχειοθετήσεις

• Σας προσφέρουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής διαχείρισης

• Σας διευκολύνουμε στις επαφές σας με τα κατάλληλα τραπεζικά ιδρύματα