חשבונאות

CHRISTOS MAKRIDES LTD מתמחה במתן מגוון אישי, מקצועי ומקיף ביותר של שירותי נאמנות בינלאומיים ללקוחות תאגידיים ופרטיים ברחבי העולם, כולל

ביקורת, חשבונאות וקשרי עסקים עבור לקוחות
שירותי ייעוץ בנושא מס ומע”מ
שירותי הגירה
הנהלת חשבונות חודשית, רבעונית, שנתית (ממוחשבת) המתבצעת במשרדינו או במשרדי הלקוח)
הכנת והגשת החזרי מע”מ
הכנת “הצהרת תגמולים ותרומות” והגשה למחלקה לביטוח סוציאלי
הכנת והגשת החזרי PAYE
תשלומי מיסים
הכנת חשבונות ודוחות ניהול חודשיים, רבעוניים ושנתיים
הכנת דוחות תקצוב
הכנת דוחות חייבים ונושים וניתוח גיול
התאמות בנקאיות חודשיות
התאמות נושים חודשיות
שירותי שכר
הכנת תלושי השכר של העובדים
הכנת תעודות תגמולי עובדים
ניהול בנק
חשבוניות מכירה וגביית חובות
שירותי ניהול
רישום חברה לסחר הבין-קהילתי של האיחוד האירופי (רישום VIES).
רישום חברה במערכת INTRASTAT.
רישום חברה ב-Mini One Stop Shop (MOSS).
קבלת רישום לקבוצת מע”מ כאשר רלוונטי
עזרה לחברות להכין ולהגיש את טפסי ההחזר הרלוונטיים (מע”מ, VIES, INTRSTAT, MOSS) בהתאם לדרישות החוקיות.
סיוע בניהול תשלומי מסי יישומים.
התייעצויות בנושא שירותי ייעוץ מע”מ לגבי עסקאות שיוזנו על ידי החברה / הקבוצה.
סיוע בקבלת פסק דין ממפקח המיסוי בקפריסין.
התייעצות בנושא בחינת חברות על ידי מחלקת המיסים בקפריסין