קרן השקעות אלטרנטיביות

ניהול קרנות
רישוי AIF ו-AIFM
קצין ציות ושירותי ייעוץ לציות
ביקורת פנימית
שירותי ניהול סיכונים
דיווח רגולטורי ועסקאות (EMIR)
ייעוץ רגולטורי, תפעולי וכינון
שיווק, מיקור ותיאור על בסיס חוצה גבולות
שירותי רישוי
מימון תאגידי