שירותי הבטחה

מחלקת ההבטחה בחברתנו מוודאת כי הדוחות הכספיים מדויקים וכי הדוחות הכספיים של החברה מספקים מידע פיננסי מדויק לבעלי מניות ובעלי עניין אחרים. השירותים שלנו מוצעים במגוון רחב של ענפי תעשיות, לרבות בנקאות ובנקאות השקעות, חברות שירותים פיננסיים, חברות ייצור, חברות מבוססות אינטרנט, חברות נפט וגז וחברות שילוח. התוכנות האלקטרוניות הייעודיות שלנו תואמות למתודולוגיה על פיה פועל משרדנו, התואמת לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), תקני ביקורת והבטחה בינלאומיים וכן חוק החברות בקפריסין, פרק 113.
בנוסף, אנא שים לב כי כרטיסיית שירותי ההבטחה המשפטית כוללת שירותי ביקורת סטטוטורית אשר עשויים להיכלל בסעיף זה.
השירותים הניתנים כוללים:
• ביקורת סטטוטורית ורגולטורית וביקורת בדוחות הכספיים של חברה או עמותה בהתאם לתקנים בינלאומיים לביקורת (ISA).
• עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).
• התייעצות איתך אודות יישום מס הכנסה ושיטות הנהלת חשבונות מקובלות אחרות.
• שירותי הבטחה שאינם סטטוטוריים אחרים כגון המחאות, תהליכיי ובקרות בדיקת נאותות, שירותי ביקורת משפטית ודוחות סקירת הנהלה אחרים.
• אספקת סיוע ללקוחות בהגשה נאותה של הגשות רלוונטיות הנדרשות על-פי חוק לרשויות ממשלת קפריסין ולרגולטורים אחרים, כגון רשם החברות, מחלקת הכנסות הפנים ורשויות מע”מ, נציבות ניירות ערך והבורסה של וקפריסין וכו’.
• לחברתנו משאבים נאותים לביצוע פרויקטים פיננסיים של אנשי מקצוע שונים.
• זכאות להציע שירותי הבטחה לפרויקטים ממשלתיים בקפריסין.