ביקורת ומיסוי

  • שירותי ביקורת מלאים

 

  • הכנת דוחות כספיים מבוקרים

 

  • חישובי מס

 

  • סילוק הליכים

 

  • ייעוץ

 

  • ביקורת קבוצתית

 

  • קיום קשר עם הרשויות

 

  • התייעצות בנושא בחינ על-ידי רשויות המס הקפריסאיות למטרות ביקורת

 

  שירותי פיקוח ביקורת