שירותים תאגידיים

Christos Makrides & Associates Ltd הינה ספקית מובילה של שירותים תאגידיים גלובליים לארגונים ויזמים המעוניינים להקים את עסקיהם בסביבה בעלת מס נמוך, חסויה ומוסדרת בקלות. משטר המס הקפריסאי הנוח והרשת הנרחבת של הסכמי המיסוי הכפול, יצרו בסיס מושלם עבור חברות שאינן באיחוד האירופי המבקשות לנצל את שוק האיחוד האירופי, כמו גם עבור חברות באיחוד האירופי המבקשות להרחיב את האופק הגלובלי שלהן, בעיקר ביחס למדינות חבר העמים. העיסוק הארגוני של החברה נהנה ממוניטין בינלאומי בזכות היעילות הייעודית שלנו, מכיוון שאנו שואפים להפחית משמעותית את כל עלויות התפעול.

דע כי אתה נמצא בידיים טובות
הצוות המקצועי שלנו יכול להתמודד עם סוגיות תאגידיות מורכבות, כולל:
• כל סוגי המיזוגים והרכישות המקומיים והבינלאומיים בשוק הציבורי והפרטי כאחד
• עסקאות גיוס הון
• הקמה ורכישות של חברות הן בקפריסין והן מחוצה לה
• שירותי ניהול וביות בתחום התאגידים
• ארגון מחדש תאגידי
• הנפקה פרטית וציבורית של ניירות ערך וציות לחוקי ניירות ערך
• סוגיות של ממשל תאגידי וסוגיות הסכם בעלי מניות
• מימון הון סיכון
• קניות שליטה ותמורות מותנות ניהוליות

חטיבה בינלאומית

• שירותי ניהול ומינהל חברות
• שירותי מועמדים
• יישוב נאמנויות ונאמנים
• מיזוגים ורכישות
• מיזמים משותפים והסכמי שיתופי פעולה זרים
• הסכמי חתימה ובעלי מניות
• קרנות השקעה אלטרנטיביות
• רישום סניפים
• הקמת והעברת חברות SE
• ביות מחדש של חברות
• פירוק חברה