שירותי מס ישירים – תוכניות מבנה מס בינלאומי

חברת CHRISTOS MAKRIDES & ASSOCIATES LTD מציעה שירותי מיסוי לחברות ופרטים תוך התחשבות בחוק המיסוי הקפריסאי, בשילוב עם הסכמי מיסים כפולים העומדים לרשות חברות קפריסאיות והוראות האיחוד האירופי, החברה מספקת ייעוץ והכוונה בנושאי מיסוי שונים וסיוע לצורף תכנון מיסוי אפקטיבי.

ניתן סיוע:

בתכנוני מס של חברות עסקיות בינלאומיות.
בהקמת מבנה קבוצתי המבוסס על תכנוני מס של קבוצת חברות.
חברות המבקשות לקבל פסיקת מס ממפקח המיסוי על מנת לאשר את הטיפול המס בעסקאות להן הן יהיו צד.
חברות המעוניינות לקבל שירותי תאימות במס, נדרשות להבטיח כי כל התשלומים החוקיים ותשלומי המיסים מתבצעים במועדם.
בבדיקת חברות על ידי מחלקת המיסים בקפריסין.
הוא מציע שירותי ייעוץ מס באופן אישי:
מס קפריסין מס על מס קפריסין.
אודות קבלת תעודות מגורים לצורכי מס עבור חברות ופרטים.
אודות דוחות מנהליים אחרים.
אודות קבלת אישורי סילוק מס עבור עובדים המתגוררים בחו”ל. תעודות סילוק המס הן מסמך הכרחי לחידוש היתר העבודה בקפריסין.
בנושאי תעודות מטעם המחלקה לביטוח סוציאלי.