מרכז יעוץ IFRS

אפילו בהנחיות הפירושים של מועצת החשבונאות הבינלאומית (IASB), תקן הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) עשוי להיות לא ברור בנושאים מסוימים, ומציאת התשובה הנכונה, בהתאם לצרכים העסקיים שלך, עשויה להתברר כמשימה לא פשוטה. אנו נספק לך ייעוץ עקבי ואיכותי המתייחס לכל הנושאים בכדי להשיג את התועלת המרבית עבור החברה שלך.
הצוות שלנו צבר מומחיות ניכרת מסיוע לחברות בתעשיות שונות והוא מסוגל לספק ניסיון מקצועי בנושאי IFRS המשפיעים על העסק שלך ועסקאות ספציפיות באמצעות תמיכה טכנית וייעוץ ביישומה.
אנו נוודא כי החשבונאות של חברתך מיושמת בהתאם לתקנים החשבונאיים הנדרשים, ונבטיח ציות לתקני IFRS. אנו נסייע בהדרכת החברה בזיהוי וטיפול בבעיות חשבונאיות מאתגרות בתחום ה-IFRS.
מרכז ייעוץ IFRS מייעץ:
בנושא טיפול החשבונאי בסוגיות חשבונאיות שונות, והבטחת הציות לתקני IFRS.
בנושא אימוץ מדיניות חשבונאית או ביצוע עסקה חשבונאית ספציפית,