שירותי שכר

שירותי שכר ניתנים לחברות המעסיקות עובדים בקפריסין ומחוצה לה. השירותים זמינים עבור חברות קפריסאיות וחברות עסקיות בינלאומיות.
השירותים המוצעים כוללים:
הכנת גיליונות שכר
הכנת החזרי מס הכנסה חודשיים
הכנת חוזי עבודה
קשר עם רשויות המס המקומיות
הסדרים להנפקת תעודות מס
ניהול תשלומים לרשויות המס והביטוח הלאומי
ניהול תשלומים לחשבונות הבנק של העובדים
משימות אחרות הקשורות לשכר
שירותי ביטוח סוציאלי:
סיוע ברישום וביטול רישום המעסיקים והעובדים, כולל עובדים המתגוררים בחו”ל, במחלקה לביטוח סוציאלי
סיוע בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור מעסיקים, שכירים ועצמאים.
קבלת אישור סילוק מס מהמחלקה לביטוח סוציאלי לעובדים המתגוררים בחו”ל לצורך חידוש היתר העבודה שלהם.