פתרונות הדרכה מקצועית

הצוות שלנו מעניק פתרונות הדרכה שלמים וביצועיים המותאמים לצרכים, לתעשייה ולרמת הידע של הלקוח.

משרדי החברה מצוידים במתקני הדרכה חדישים. מפגשי הדרכה ניתנים גם במשרדי הלקוח, בקפריסין או בחו”ל.

הסמינרים וההדרכות מועברים על ידי אנשי צוות בכירים שהם מתמחים מומחים בתחומם הכוללים בין היתר את התחומים הבאים:
תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).
תקנים ביקורת בינלאומיים (ISAS).
היבטי רגולציה של חברות השקעות MiFID עבור CySEC, FCA, MFSA.
היבטי רגולציה של מוסדות אשראי ומוסדות בנקאיים שאינם מוסדות אשראי.
היבטי רגולציה של AIFMD ו-AIF
היבטי רגולציה של UCITS.
רגולציה למניעת הלבנת הון ומניעת מימון טרור.
היבטי רגולציה של מס ומע”מ בינלאומיים