רגולטורי – מט”ח

הצוות התאגידי של MAKRIDES הוא בעל ניסיון מעשי במסגרת המוסדרת ומשרת חברות בינלאומיות במשך למעלה מ-20 שנה. אנו מסייעים ללקוחות תאגידיים ואנשים פרטיים בייעוץ בנושא חקיקה בתחום השירותים הפיננסיים, קשרים עם רגולטורים (CySEC, הבנק המרכזי של קפריסין) ומחלקות ממשלתיות רלוונטיות, הקמה וביות של קרנות וקרנות השקעה, עריכת תרשומות, הצעת החלטות דירקטוריון נוספות, מסמכים ארגוניים וכן הסכמים עם נותני שירותים, רישום חברות השקעות ברשם החברות, קשרים עם נותני שירותים מקומיים מטעם הלקוח.
בקשות לרישיונות
הקמת חברה תפעולית
מצגים רגולטוריים
סכסוכים רגולטוריים והתדיינות רגולטורית
שירותי ציות
ביקורת פנימית
ניהול סיכונים