ניהול סיכונים

ניהול סיכונים ארגוניים (ERM) היא גישה שיטתית לזיהוי וניהול הסיכונים העסקיים של הארגון. ERM נוקטת בראייה רחבה של זיהוי הסיכונים שעלולים לגרום לחברה להיכשל ביעדיה.

לחצים תחרותיים ודרישות רגולטוריות מגבירים את הצורך בגישה משולבת וארגונית לניהול סיכונים. ייעוץ באסטרטגיות יעילות לניהול סיכונים פיננסיים ולא פיננסיים הוא ליבת העבודה שלנו. אנו מבינים את הדרישות הרגולטוריות ותומכים בשילובן באסטרטגיית הסיכון של הלקוח. הגישה שלנו מבוססת על קישור סיכונים להזדמנויות, במקום להתמקד אך ורק במזעור הפסדים ועמידה בדרישות הרגולטוריות.

לצוות Makrides ניסיון רב שנים במתן פתרונות ניהול סיכונים לשירותים פיננסיים בקפריסין ומחוצה לה. צוות המומחים שלנו עובד בצמוד עם הדירקטוריון וצוותי ההנהלה בכדי ליישם גישה מובנית ומבוססת-צוות המותאמת לצרכים הספציפיים של כל חברה.

אנו מספקים סקירת אבחון לניהול סיכונים, שירותי תכנון וביצוע מסגרות הכוללים:
ניהול סיכונים של חברות השקעות AIF’s, AIFM’s, EMI’s, PI’s
ציות לתקינה עם עקרונות הערכת סיכונים
תוכניות הונאה ומניעת-הונאה (גילוי ומניעה)
ניהול משברים
שירותי התאוששות עסקים
ניתוח וחקירות סכסוכים
חשבונאות משפטית
הערכת בקרה פנימית
שיפור תהליכים ויעילות תפעולית
פתרונות אבטחה וטכנולוגיה
ביקורת וציות
קיימות
ניהול סיכונים וערך
שירותי משאבי אנוש