Υπηρεσίες
Η Εταιρεία
Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ αναλαμβάνουμε να οργανώσουμε φορολογικά, λογιστικά και στρατηγικά τους πελάτες μας, είτε είστε εταιρεία είτε ιδιώτης, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η εταιρεία Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ ιδρύθηκε το 1995 στην Κύπρο κι έκτοτε προσφέρουμε με επιτυχία, συνέπεια και μέγιστη φερεγγυότητα μια πλειάδα ολοκληρωμένων υπηρεσιών φοροτεχνικής, συμβουλευτικής και επενδυτικής φύσεως.

Christos Makrides and Associates LTD

Ως επαγγελματίες Ορκωτοί Λογιστές, Φορολογικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ (Christos Makrides & Associates Ltd) επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας και την επιτυχή, διασφαλισμένη και αποδοτική λειτουργία και ευημερία της επιχείρησής τους.

Μέσα από τις έμπειρες, προσεκτικά μελετημένες, επιχειρηματικές και επενδυτικές συμβουλές μας…

Services

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελέγχουμε και αξιολογούμε την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σας, προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις...

Read more

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε έγκυρη, έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση στον τομέα των Λογιστικών Υπηρεσιών...

Read more

Φορολογικές Υπηρεσίες

Χειριζόμαστε με εχεμύθεια, ευελιξία και εμπειρία ακόμη και δύσκολες ή περίπλοκες φορολογικές υποθέσεις...

Read more

Services

Νομικές Υπηρεσίες

Με συνέπεια, ταχύτητα και προνοητικότητα, σας υποστηρίζουμε σε θέματα νομικής φύσεως...

Read more

Διεθνείς Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Γνωρίζοντας απόλυτα την Κύπρο και το φορολογικό της σύστημα, τις ελκυστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει σε όσους ...

Read more

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Γινόμαστε οι εμπειρογνώμονες της επιχείρησης, της στρατηγικής σχεδίασης και των επιχειρηματικών σας κινήσεων...

Read more

Διοικητικές & Γραμματειακές Υπηρεσίες

Αρχειοθέτηση, προετοιμασία, εγγραφή, πληρωμές φόρων, υπηρεσίες προς τους εμπιστευματοδόχους (trustee)...

Read more

Latest News

  • Ως επαγγελματίες Ορκωτοί Λογιστές, Φορολογικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες

    Read more
  • Cyprus is a long established reputable International Financial Centre. It has gained his enviable

    Read more