Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελέγχουμε και αξιολογούμε την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας σας, προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις…

Λογιστικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε έγκυρη, έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση στον τομέα των Λογιστικών Υπηρεσιών…

Φορολογικές Υπηρεσίες

Χειριζόμαστε με εχεμύθεια, ευελιξία και εμπειρία ακόμη και δύσκολες ή περίπλοκες φορολογικές υποθέσεις…

Christos Makrides and Associates LTD

Ως επαγγελματίες Ορκωτοί Λογιστές, Φορολογικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, στην Χρήστος Μακρίδης & Συνεργάτες Λτδ (Christos Makrides & Associates Ltd) επικεντρωνόμαστε στους πελάτες μας και την επιτυχή, διασφαλισμένη και αποδοτική λειτουργία και ευημερία της επιχείρησής τους.

Μέσα από τις έμπειρες, προσεκτικά μελετημένες, επιχειρηματικές και επενδυτικές συμβουλές μας…