ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Προσφέρουμε έγκυρη, έγκαιρη και ποιοτική εξυπηρέτηση στον τομέα των Λογιστικών Υπηρεσιών,
έτσι ώστε η εικόνα της επιχείρησής σας να είναι άψογη, επαγγελματική και νομότυπη.»

• Σύσταση και Διαχείριση εταιρείας

• Εμπιστευματοδοχικές υπηρεσίες

• Παρεχόμενες Υποστηρικτικές διευθυντικές υπηρεσίες

• Δημιουργία και χρήση Κυπριακού Εμπιστεύματος

• Ελεγκτικές και Λογιστικές υπηρεσίες

• Δημιουργία εταιρείας Διαχείρισης Πλοίων

• Εγγραφή στο Νηολόγιο της Κύπρου ή άλλης χώρας

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τον ΦΠΑ και τον Φόρο Εισοδήματος

• Διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

• Προετοιμασία μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων Λογιστικών Καταστάσεων(στον οίκο μας ή στο χώρο σας)

• Προετοιμασία και υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ

• Προετοιμασία Προϋπολογισμών

• Προετοιμασία, έλεγχος και γενική Ανάλυση των Οφειλών προς την επιχείρησή σας

• Έλεγχος μηνιαίας Κατάστασης (χρεώσεων/ πιστώσεων) των συνεργαζόμενων με την εταιρεία σας Τραπεζών

• Έλεγχος μηνιαίας Κατάστασης (χρεώσεων/ πιστώσεων) των Προμηθευτών σας

• Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών

• Τιμολόγηση και είσπραξη των Οφειλών σας

pantelaras-2