ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«Γινόμαστε οι εμπειρογνώμονες της επιχείρησης, της στρατηγικής σχεδίασης και των επιχειρηματικών σας κινήσεων.
Σας βοηθάμε να λάβετε τις πιο συμφέρουσες, για εσάς και το μέλλον σας, αποφάσεις και να υπερπηδήσετε τυχόν εμπόδια.»

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην Συγχώνευση και Εξαγορά Εταιρείας

• Διαπραγμάτευση για Συγχώνευση και Εξαγορά Εταιρείας

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την Αναδιάρθρωση της Εταιρείας

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκτίμηση αξίας του Χαρτοφυλακίου

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στη Χρηματοδότηση της εταιρείας

• Προετοιμασία και επιμέλεια Μελέτης Βιωσιμότητας

• Προετοιμασία και επιμέλεια Επιχειρηματικών Σχεδίων

• Προετοιμασία και επιμέλεια Ανεξάρτητων Εκθέσεων

image